• klesnil.jiri@seznam.cz
  • +420 602 146 305
Košík

Včelíny, přístřešky a podstavce

NA TÉTO KATEGORII SE MOMENTÁLNĚ PRACUJE

Umístění úlu ve vztahu k oslunění, větru a výšce nad zemí má značný vliv na jeho vnitřní klima, a tím na pohodu bydlení včel. Zároveň umístění úlu v prostředí přímého vlivu povětrnostních vlivů značně snižuje životnost úlu a v neposlední řadě snižuje kvalitu pracovního prostředí pro včelaře.

 

Oslunění: při umístění úlu na přímém slunečním záření dochází k přehřívání vnitřního prostoru. Včelstvo tento stav řeší zvýšeným větráním, kterým ovšem přivádí do úlu vodu v podobě vzdušné vlhkosti. Při extrémním přehřátí úlu včelstvo chladí vnitřní prostor nošením kapalné vody, která pojímá teplo. Tím opět dochází ke zvyšování vlhkosti v úlu. Při nasycení vzduchu vodními párami dochází k jejich kondenzaci. Tvořící se kondenzát je zdrojem vzniku plísní, které značně ovlivňují hygienu vnitřního prostoru úlu. Celý vlhkostní stav zhoršuje voda odpařovaná ze snůšky a voda potřebná k výchově plodu.

Vítr: vítr značně zvyšuje teplotní kolísání uvnitř úlu. Umocňuje tepelné ztráty.

Výška úlu nad zemí: dostatečná výška úlu nad zemí eliminuje teplotní extrémy např. ve formě přízemních mrazů a zázoveň ve výšce nad 60cm je sníženo působení zemní vlhkosti na úl. Umístěním úlu ve větší výšce se také vyhneme ucpání dna v zimě sněhem a od jara do podzimu prorůstání vegetace.